NHB Hekwerk BV is ook de perfecte partner als het gaat over het huisvesten van (gevaarlijke wilde) dieren. Zo hebben wij onlangs voor een klant een speciaal dierenverblijf gemaakt. Het dier betrof een zogenaamde ‘Serval”, oftewel een wilde Savannah kat.

Het gehele verblijf is gemaakt van dikwandige ronde buizen van 60 mm. waaromheen gaashekwerk is gespannen. Om de Serval veilig vanuit het woonhuis het verblijf in te kunnen laten gaan is er een toegangssluis gemaakt.

Heeft u ook interesse in een dierenverblijf, afrastering of toegangspoort(en) neem dan vrijblijvend contact met ons op: info@nhbhekwerk.nl of bel even naar 040-2990091.