In een plaatselijke krant in Nuenen (Rond de Linde) is op 9 november jongstleden het nieuws van NHB Hekwerk BV ook onder de aandacht gebracht. Kortom: Het vervolg van Total Fence. We hebben op de beide krantenartikelen al vele positieve reacties mogen ontvangen.